Khay inox - thiết bị nhà bếp ngày càng hữu ích cho công việc bếp núc

Bạn có thể sử dụng khay inox để chứa các nguyên vật liệu, nướng bánh,... Với mối chức năng khác nhau bạn có thể đặt hàng Trịnh Lê gia công cho bạn những khay inox khác nhau

Đang cập nhật!