Xe hâm thức ăn giúp bạn có thể làm nóng lại thức ăn và linh hoạt về vị trí

Xe hâm thức ăn có thể di chuyển nhiều vị trí, thuận lợi trong việc sắp xếp các thiết bị nhà bếp cũng như rút ngắn thời gian hâm nóng so với các phương pháp thông thường mà vẫn giữ độ ngon cho món ăn